Menu
KOUPIT LÍSTEK

Brno je zlatá loď

Persefona

Každá třetí žena v ČR zažila psychické a/nebo sexuální násilí ze strany svého partnera nebo cizí osoby? S kolika ženami se setkáváte každý den? Obětmi domácího a sexuálního násilí jsou i muži, kteří v roce 2016 představovali 7 % našich klientů. Kolika z nás se tedy statisticky problematika sexuálního násilí osobně dotýká?

Pro osoby, kterých se týká výše uvedená problematika, chceme díky získaným finančním prostředkům zvýšit dostupnost bezplatné a odborné poradenské pomoci

Oběti násilí mohou být kdekoliv kolem nás a my jich chceme ukázat, že v tom nejsou samy!

Podpořte zvyšování povědomí společnosti o problematice domácího a sexuálního násilí a podílejte se na snižování bariér bránících osobám, které se setkali s násilím, požádat o pomoc!

V roce 2016 se na poradnu Persefony z. s. obrátilo více než 465 osob, které se setkali s násilím! Těmto lidem jsme poskytli 3 363 osobních, telefonických nebo emailových konzultací.

Partneři projektu

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img